HAKKIMIZDA - FİRMA POLİTİKALARIMIZ

  1988 yılında Halil İbrahim Kuzucu tarafından temelleri atılan Kametsan sektöründe en önde gelen firmalardan olmuştur.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile birlikte çalışanların mutluluğu ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüre gelen Kametsan,  yeni teknolji yatırımları ile müşterilerinin gelişen ve değişen isteklerine cevap vermektedir.

Başta kalite, çevre ve iş güvenliği olmak üzere, gelişen teknolojiye, pazarlama tekniklerine, satın alma süreçlerine büyük önem veren Kametsan,  verdiği  bu önemi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş güvenliği ve sağlığı sistemini birlikte entegre ederek bu sertifikaları alarak göstermiştir.   


Boş ambalaj parkı ile birlikte 8600 m2 lik alan üzerine 5100 M2 lik kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmekte olan Kametsan, rekabetçi fiyatlarla müşterlerine hizmet vermeye devam etmektedir.

1998 yılında başladığı ihracatının tümünü Avrupa’ya yapmakta olan Kametsan tüm üretiminin yarısını ihraç etmektedir.

Özellikle müşterilerinin istekleri doğrultusunda projeler üreten Kametsan, bu projelerin tüm etaplarında çözümler üretmekte, en son bilgi işlem tekniklerini kullanarak statik ve dinamik analizlerini yapmaktadır. Özellikle bu analizler konusunda sektöründe en üst noktadır.

Tüm yasal zorunluluklarını eksiksiz  yerine getiren Kametsan, ülke kalkınması için üzerine düşen vazifeleri yapmaktadır.

Kurucusu ve Genel Müdürü Halil İbrahim Kuzucu’nun vizyonu çerçevesinde gelişimini sürdüren Kametsan, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile hem bölgesine hem de Bursa iline katkılarda bulunmaktadır. Halil İbrahim Kuzucu aynı zamanda Çasiad Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Kametsan’ın vizyonu, sürekli gelişim ana ilkesi ile değerli müşteri, tedarikçi ve çalışanları ile geldiği noktalardan daha ileri götürmektir.

 

 

 

ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKASI

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Kametsan faaliyet gösterdiği metal imalat sektöründe, tüm çalışanlarının katılımı ile birlikte, Toplam Kalite Anlayışı doğrultusunda, tüm süreçlerde, firmanın ve ortaklarının vizyonu doğrultusunda, toplumun beklenti ve gereksinimlerine uygun olarak, Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği (Entegre Yönetim Sistemi) hususlarında belirlenen ilkelere uymayı ve bunun için gerekli olan şartları görev olarak benimser.

 

Bu çerçevede şu ilkeleri benimsemiştir:

                                                                                                                          

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
  • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
  • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
  • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
  • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
  • Tüm paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde sürdürmeyi,
  • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
  • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,

 

 

         

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 

KAMETSAN olarak biz; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla,

 

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve çocuk işçi çalıştırmamayı,

 

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı,

 

Ödemeler ve Haklar:

Tüm çalışanlarımıza yasalar ve Toplu iş Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı,

 

Çalışma Saatleri:

Çalışma saatleri ve fazla mesailer kanunlar ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde uygulamayı,

 

Ayrımcılığın Önlenmesi:

Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri ayrımı yapmamayı,

 

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi:

Kanunlar, Toplu iş Sözleşmesi ve kapsam dışı Disiplin Prosedürü dışında hiçbir disiplin cezası uygulanmaz. Fiziksel şiddet, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar, taciz edici diğer davranışlar, sözlü sataşma, diğer herhangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma kesinlikle yasaktır.

 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı:

İşçilerin, yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarına saygı göstermeyi,

 

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi ve Doğanın Korunması:

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,

 

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:

Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

 

Rüşvetin ve Yolsuzluğun Önlenmesi:

Çalışanlarımızın maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı, taahhüt ederiz.

                                                                                    

Halil İbrahim Kuzucu

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür